شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

سبحان.

+ باز دي مــاهـَـ ست و چــ ـاي.. * * با "تـــ..ــو" مي چسبد فقط.. .
سبحان.
س ب ح ا ن
سبحان.
http://t-lovers.com/wp-content/uploads/2014/03/baisao-tea-love.jpg
*زهرا.م
لايک بخاطر متنش
سبحان.
لايک ب خاطر دست خطتون.. @ زهرا.م:)
*ليلا*
:)
بسيار عالي ... دي ماه است و چاي ... با تو مي چسبد هنوز
سبحان.
ممنونم.. عنايتتون مستدام همبلاگي.. @ طلوعِ واژه..
دي گذشت، دعوتمون نمي کني که
تسبیح دیجیتال
سبحان.
88 امتیاز
4 برگزیده
816 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سبحان. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top