بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا

سبحان.

+ باز دي مــاهـَـ ست و چــ ـاي.. * * با "تـــ..ــو" مي چسبد فقط.. .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سبحان.
س ب ح ا ن
سبحان.
http://t-lovers.com/wp-content/uploads/2014/03/baisao-tea-love.jpg
*زهرا.م
لايک بخاطر متنش
سبحان.
لايک ب خاطر دست خطتون.. @ زهرا.م:)
*ليلا*
:)
بسيار عالي ... دي ماه است و چاي ... با تو مي چسبد هنوز
سبحان.
ممنونم.. عنايتتون مستدام همبلاگي.. @ طلوعِ واژه..
دي گذشت، دعوتمون نمي کني که
ساعت ویکتوریا